• Call : 0234 312 625

Misiunea derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii. În acest sens întreaga educaţie desfăşurată în grădiniţă şi în afara ei se bazează pe:

  • crearea unui mediu de respect reciproc în care iertarea poate fi obţinută în adevăr şi iubire;
  • dezvoltarea unor legături dinamice între familie, grădiniţă şi celelate instituţii care să ajute beneficiarul să se dezvolte frumos;
  • siguranţa că experienţele copiilor în grădiniţă au o influenţă pozitivă asupra înţelegerii relaţiilor interumane, promovând toleranţa, respectul şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală, religioasă şi lingvistică diferită;
  • oferirea celei mai alese educaţii pentru toţi copiii fără niciun fel de discriminare;
  • prioritatea este de a oferi un mediu fericit şi sigur, care încurajează creşterea personală, dezvoltarea personalităţii şi a potenţialului copilului pe parcursul vieţii lui.
  • asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
  • asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă si eficientă.

Misiunea grădiniţei noastre este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate prin: copii, cadre didactice, părinţi, biserici surori, autorităţi locale, şcoală şi alţi reprezentanţi ai comunităţii.