• Call : 0234 312 625

Misiunea Grădiniței cu Program Normal „Sfântul Paul” din Onești este: de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă și onestitate.

Misiunea Grădiniței cu Program Normal „Sfântul Paul” din Onești derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi ale comunităţii și se bazează pe:

  • crearea unui mediu de respect reciproc în care iertarea poate fi obţinută în adevăr şi iubire;
  • dezvoltarea unei legături dinamice între familie, grădiniţă şi celelalte instituţii care să ajute beneficiarul să se dezvolte frumos;
  • siguranţa că experienţele copiilor în grădiniţă au o influenţă pozitivă asupra înţelegerii relaţiilor interumane, promovând toleranţa, respectul şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală, religioasă şi lingvistică diferită;
  • oferirea celei mai alese educaţii pentru toţi copiii fără niciun fel de discriminare;
  • prioritatea este de a oferi un mediu fericit şi sigur, care încurajează creşterea personală, dezvoltarea personalităţii şi a potenţialului copilului pe parcursul vieţii lui.
  • asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
  • asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă și eficientă.
  • Misiunea grădiniţei noastre este cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate prin: copii, cadre didactice, părinţi, biserici surori, autorităţi locale, şcoală şi alţi reprezentanţi ai comunităţii.