• Call : 0234 312 625

Grădinița „Sf. Paul” din Onești desfășoară activităţi instructiv–educative proiectate, organizate şi desfăşurate cu respectarea numărului de activităţi prevăzute în planul de învăţământ aprobat Ministerul Educației, conform Curriculum-ului pentru educație timpurie (2019).

Conținuturile de învățare respectă principiile învățământului de masă:

 • Un învăţământ modern care ţine seama de ritmul fiecărui copil şi de nevoile sale afective şi de joc;
 • Un învăţământ global, integrat şi creativ care are la bază interesul copiilor;
 • Continuitate în acelaşi ciclu curricular;
 • Şanse egale pentru toţi copiii la instruire şi la educaţie;
 • Stimularea efortului propriu şi a motivaţiei pentru învăţare;
 • Valorizarea potenţialului, disponibilităţilor şi aptitudinilor manifestate de copii;
 • Un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;
 • Respectarea ritmului propriu de înaintare în cunoaştere al fiecărui copil;
 • Strategii didactice activ–participative, bazate pe joc, care să determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;
 • Jocul utilizat ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare, de relaţionare şi de prietenie;
 • Utilizarea jocului, ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi priceperi care prefigurează personalitatea în formarea acestuia;
 • Activităţi dinamice atât în clasă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;
 • Flexibilitatea şi creativitatea în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;
 • Conţinuturi selectate după criterii ştiinţifice, adecvate nivelului de înţelegere şi tipului de învăţare specific;
 • Utilizarea activităţilor pe grupuri mici ca formă principală de organizare a colectivului de copii, corelată cu conţinuturile activităţii şi nivelul grupei;
 • Folosirea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;
 • Resurse materiale suficiente cantitativ, accesibile, funcţionale, distractive, care permit individualizarea instruirii, multe elemente de noutate, aparatură suficientă (calculator, retro – proiector, video-proiector, laminator, radio – casetofoane, CD-uri, casete etc.);
 • Organizarea unor proiecte tematice dorite de copii şi cu participarea părinţilor.