• Call : 0234 312 625

Obiectiv fundamental:
Constituirea Grădiniței Sfântul Paul ȋntr-o organizație preșcolarã modernă, complexă, compatibilă cu unităţile similare naţionale, capabilă să ocupe şi să menţină prin întreaga sa activitate un loc fruntaş în sistemul de învăţământ băcăuan şi naţional.

Obiective prioritare:
• obţinerea unor rezultate de calitate în activitatea educativă;
• o temeinică formare umană, bazată pe adevăratele valori creştine;
• asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane;
• completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale;
• profesionalizarea şi eficientizarea activităţii manageriale;
• programe şi strategii.

Misiunea grădiniţei:
Misiunea noastră este de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine, punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă și onestitate.
Misiunea derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii. În acest sens întreaga educaţie desfăşurată în grădiniţă şi în afara ei se bazează pe:
– crearea unui mediu de respect reciproc în care iertarea poate fi obţinută în adevăr şi iubire;
– dezvoltarea unor legături dinamice între familie, grădiniţă şi celelate instituţii care să ajute beneficiarul să se dezvolte frumos;
– siguranţa că experienţele copiilor în grădiniţă au o influenţă pozitivă asupra înţelegerii relaţiilor interumane, promovând toleranţa, respectul şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală, religioasă şi lingvistică diferită;
– oferirea celei mai alese educaţii pentru toţi copiii fără niciun fel de discriminare;
– prioritatea este de a oferi un mediu fericit şi sigur, care încurajează creşterea personală, dezvoltarea personalităţii şi a potenţialului copilului pe parcursul vieţii lui.
– asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
– asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă si eficientă.

Viziunea grădiniţei:
Urmărim crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de M.E.C.Ș, în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui copil beneficiar al sistemului educaţional astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, pe plan personal cât şi educaţional.
Prin promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.
Ne propunem să devenim o grădiniţă etalon pentru învăţământul preşcolar românesc în care, în parteneriat şi colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea aromonioasă a fiecărui copil din grădiniţă, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni un viitor cetățean de încredere al societății românești.
Vrem să acordăm prioritate acelor copii mai defavorizaţi sau care se află în dificultate din diverse motive: economice, sociale, familiale.