• Call : 0234 312 625

În Grădinița „Sfântul Paul” nu este admisă nicio formă de discriminare sau segregare religioasă sau confesională. Nu este permisă nici orice formă de prozelitism religios. În grădinița noastră este primit orice copil.